HIPEC - nowe możliwości leczenia przy przerzutach raka jelita grubego i żołądka do otrzewnej.

 

HIPEC – Hyperthermic Intraperitoneal Perfusional Chemotherapy (pol. Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii), jest nowoczesną metodą wspomagającą leczenie zaawansowanych nowotworów. Polega na dostarczaniu leków przeciwnowotworowych podgrzanych do temp. 42 st. C w sposób ciągły do ognisk przerzutowych.  

Podniesienie temperatury tkanek w celu przełamania systemu termoregulacji organizmu, czyli tzw. hipertermia, stosowana jest z powodzeniem w onkologii. W przypadku nowotworów (z przerzutami do jamy otrzewnej w przebiegu raka jelita grubego, raka żołądka, raka jelita cienkiego, raka jajnika, pierwotnych nowotworów otrzewnej, czerniaka), jest to metoda wspomagająca, która poprawia skuteczność tradycyjnych technik takich jak radioterapia czy chemioterapia, równocześnie ograniczając związane z nimi działania uboczne. Polega ona na poddaniu komórek rakowych działaniu wysokich temperatur – z zakresu od 38°C do 42°C. Podniesienie temperatury nie tylko uszkadza, ale może także doprowadzić do całkowitego zniszczenia komórek nowotworowych, a zatem zatrzymania lub cofnięcia procesu chorobowego. Co ważne, ciepło nie powoduje uszkodzenia zdrowych tkanek. Zabieg hipertermii jest nietoksyczny i można go łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Może być stosowany do leczenia wszystkich rodzajów nowotworów, również w zaawansowanym stadium choroby.

Hipertermia stosowana jest m.in. w leczeniu czerniaka – najbardziej złośliwego nowotworu skóry, który wykazuje wyjątkowo dużą skłonność do wczesnych przerzutów. W przypadku czerniaka z przerzutami w obrębie kończyny górnej lub dolnej, połączenie chemioterapii i wysokiej temperatury skutecznie likwiduje komórki nowotworowe nie niszcząc przy tym zdrowych oraz nie osłabiając całego organizmu, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnej chemioterapii. Metoda zwana jest perfuzyjną chemioterapią kończynową HILP (Hyperthermic Isolated Limb Perfusions) i zwiększa możliwość leczenia czerniaków, gdzie wysiew następuje drogą układu chłonnego do tkanki podskórnej, pomiędzy ogniskiem pierwotnym a np. kolanem lub pachwiną. Zabieg polega na izolacji kończyny z krążenia systemowego i podawaniu cytostatyku poprzez dostęp chirurgiczny do wyizolowanych naczyń pachowych lub udowych/biodrowych w krążeniu pozaustrojowym. Do naczyń kończyny podłączane są kaniule naczyniowe (rodzaj wenflonu), przez które podawana jest chemioterapia w wysokim stężeniu i w hipertermii o temperaturze 40-41°C. W wysokiej temperaturze, o kilkaset razy zwiększa się aktywność leku przeciwnowotworowego. Metoda ta przedłuża życie, a nawet prowadzi do wyleczenia, nawet w stanie, który dotychczas uważano za nieuleczalny. Zabieg trwa od 60 do 90 minut.

Terapia z wykorzystaniem hipertermii jest również nowoczesną metodą leczenia pacjentów cierpiących na nowotwór dający przerzuty do otrzewnej. Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii HIPEC (Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy) stosowana jest w przypadkach międzybłoniaka i śluzaka, które są nowotworami pierwotnymi otrzewnej oraz zaawansowanych nowotworów jelita grubego, jelita cienkiego oraz żołądka przy istniejących przerzutach do jamy otrzewnej. Polega ona na wprowadzeniu leków przeciwnowotworowych, działających miejscowo, w sposób ciągły do ognisk chorobowych. Leki podawane są w podgrzanym do temperatury 42°C płynie, który w ciągu 30-90 minut trwania procedury obmywa wszystkie miejsca i niszczy komórki nowotworowe. Dzięki zastosowaniu metody HIPEC skuteczność leczenia i przeżywalność pacjentów chorych na nowotwory jest zdecydowanie wyższa. Skojarzone działanie leków przeciwnowotworowych i podwyższonej temperatury pozwala bardzo silnie oddziaływać na komórki nowotworu.

PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

Polecamy innowacyjne metody leczenia otyłości:

robot

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pokonajotylosc.pl