Performer HT dla HIPEC


Rokowania dla pacjentów cierpiących na nowotwór dający przerzuty do otrzewnej z reguły nie są pomyślne. Średnie przeżycie w zaawansowanych przypadkach wynosi 6 miesięcy. Jednak u chorych, którzy nie mają przerzutów drogą krwi, albo są one niewielkie, prognozy są bardziej optymistyczne. Metodą możliwą do zastosowania w takiej sytuacji, pozwalającą na uzyskanie znacząco lepszych wyników leczenia, jest Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii (ang.- Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy) potocznie zwana HIPEC.

 

HIPEC jest nowoczesną metodą leczenia międzybłoniaka oraz śluzaka, które są nowotworami pierwotnymi otrzewnej. Technologia ta pozwala także na leczenie zaawansowanych nowotworów jelita grubego, jelita cienkiego oraz żołądka przy istniejących przerzutach do jamy otrzewnej. Metoda polega na wprowadzeniu leków przeciwnowotworowych, działających miejscowo, w sposób ciągły do ognisk chorobowych. Stosowane leki podawane są w podgrzanym do temperatury 42 st. C płynie, który w ciągu 30-90 minut trwania procedury obmywa wszystkie miejsca i niszczy komórki nowotworowe. Dzięki zastosowaniu metody HIPEC skuteczność leczenia i przeżywalność pacjentów chorych na nowotwory jest zdecydowanie wyższa.

 

Zalety metody HIPEC w porównaniu ze standardową dożylną chemioterapią

Chemioterapia systemowa podawana dożylnie częstokroć nie jest skuteczna w przypadku przerzutów do jamy otrzewnej, ze względu na istnienie bariery krew/otrzewna. Bariera ta uniemożliwia przedostawanie się cytostatyku z krwioobiegu w obręb jamy otrzewnej. Dzięki metodzie miejscowego podawania chemioterapeutyków, HIPEC, możliwe jest zastosowanie dużo wyższych stężeń leków jak w chemioterapii systemowej oraz stosowaniu bezpośrednio w miejscu ognisk nowotworu. Pozwala to uzyskać stężenie leku 75-1000 krotnie wyższe niż w przypadku podania tych samych leków dożylnie. Przewagą metody HIPEC nad chemioterapią systemową jest skojarzone działanie leków przeciwnowotworowych i podwyższonej temperatury, przez co oddziaływanie na komórki nowotworu jest silniejsze. Czas perfuzji wynosi ok. 30-90 minut w zależności od typu nowotworu. Specjalistyczny sprzęt gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas zabiegów.

 

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

Polecamy innowacyjne metody leczenia otyłości:

robot

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pokonajotylosc.pl