21 lutego br w Klinice Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego wykonano nowatorską operację.

 Zespół kierowany przez dr hab. Tomasza Jakimowicza dokonał udanej wewnątrznaczyniowej naprawy stent-graftu Nellix, u chorego z rosnącym tętniakiem i przeciekiem typu 1A, po EVAS przed 4 laty. Do operacji wykorzystano specjalnie zmodyfikowany dla tego pacjenta T-branch firmy COOK Medical (stengraft z odgałęzieniami do naczyń trzewnych).

 Tego typu zabieg to pierwsza w Europie i prawdopodobnie na świecie udana operacja naprawy stent-graftu Nellix (Endologix), za pomocą endoprotezy z odgałęzieniami do tętnic trzewnych. Stent-grafty Nellix zostały niedawno całkowicie wycofane z rynku przez producenta z powodu znaczącej liczby istotnych powikłań. Znalazło to również potwierdzenie w silnej negatywnej rekomendacji dla tego systemu, opublikowanej w najnowszych zaleceniach European Society for Vascular Surgery. Operacje naprawcze u chorych z przeciekiem 1A po użyciu stent-graftu typu Nellix były dotychczas praktycznie niemożliwe do wykonania metodą wewnątrznaczyniową. Z powodu specyficznej budowy stent-graftu, w przypadku przecieku typu 1A jedyną skuteczną opcją była konwersja do operacji otwartej, której nie można wykonać u obciążonych chorych. Metoda zastosowana przez doc. Jakimowicza daje tym chorym szansę na wyleczenie. Niestety przed wprowadzeniem wspomnianych wyżej rekomendacji stent-graft Nellix był bardzo popularny w naszym kraju.

 Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej jest największym w Polsce oraz wiodącym w Europie i na świecie ośrodkiem zajmującym się leczeniem chorób aorty w tym tętniaków piersiowo-brzusznych (od 2010 roku wykonano ponad 500 zabiegów wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków piersiowo-brzusznych co stanowi blisko połowę tego typu operacji wykonanych w Polsce). Jest również jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu ośrodków na świecie mających dostęp do technologii wewnątrznaczyniowej opracowanej do leczenia tętniaków łuku aorty (stentgrafty z odgałęzieniami do pnia ramienno-głowowego i tętnicy szyjnej). Klinika ściśle współpracuje w opracowywaniu nowych metod leczenia wewnątrznaczyniowego schorzeń aorty z najważniejszymi ośrodkami na świecie:

  • Universitäres Herzzentrum w Hamburgu (prof. Tilo Kolbel),
  • Chirurgie Vasculaire - Centre de l’Aorte Université w Paryżu (prof. Stephan Haulon, prezydent European Society for Vascular Surgery),
  • Mayo Clinic (prof. Gustavo Oderich) 
  • Paracelsus Medical University w Norynberdze (prof. Eric Verhoeven).

Wielkie gratulacje dla całego zespołu!!