Zenith® TX2® TAA Endovascular Graft with Pro-Form™

Stent stosowany u pacjentów z objawami rozwarstwienia aorty zstępującej w odcinku piersiowym, których morfologia naczyń jest odpowiednia do wewnątrznaczyniowego zabiegu naprawczego.

Długości stentu Dissection (82, 123, 164 mm)  umożliwić leczenie całej aorty zstępującej oraz aorty brzusznej  w połączeniu z zamykającym proksymalnym komponentem graftu TX2.

Cook Medical
Materiały

Zenith® Dissection. Transcend: Control

Ulotka do pobrania

Dissection

Ulotka do pobrania

Transend Thoracic

Katalog do pobrania

 

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE