Tiger 2™ Self-Advancing Nasal Jejunal Feeding Tube

Tiger 2 – cewnik do jejunostomii

 Stosowany do jelitowego podawania płynów, leków i preparatów służących do żywienia dojelitowego.

• Długość 155 cm, dostępny w rozmiarze 14 Fr

• Znaczniki głębokości co 10 cm na długości od 40 do 100 cm- wizualne potwierdzenie głębokości umieszczenia cewnika

• 5 otworów w części dystalnej cewnika

• Cewnik posiada na swojej powierzchni delikatne wypustki, które powodują przemieszczanie się cewnika wewnątrz światła jelita zgodnie z perystaltyką

• Widoczny w RTG

Cook Medical
Materiały

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

Polecamy innowacyjne metody leczenia otyłości:

robot

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pokonajotylosc.pl