18 marca br. ekspert w dziedzinie kardiologii wad wrodzonych prof. Shakeel Qureshi asystował polskim lekarzom z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi podczas zabiegów stentowania łuku aorty. Koarktacja aorty to jedna z najczęstszych wrodzonych wad sercowo-naczyniowych, rozpoznawanych u dzieci zaraz po urodzeniu. Prowadzi do nadciśnienia tętniczego, przeciążenia serca, a w konsekwencji do wielu innych poważnych powikłań zdrowotnych.

Profesor Qureshi jest z pochodzenia Pakistańczykiem. Na co dzień pracuje w Guy`s & St Thomas Trust/Evelina Children`s Hospital w Londynie. W Polsce bierze udział w serii zabiegów stentowania łuku aorty, stosowanych w leczeniu zwężenia cieśni aorty, na zaproszenie lekarzy z ICZMP w Łodzi i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz firmy HAMMERmed.

Koarktacja aorty polega na zwężeniu aorty w części jej łuku. Częściej dotyczy płci męskiej, a jej występowanie może mieć charakter rodzinny (obciążenie genetyczne).
Konsekwencją schorzenia jest przeciążenie lewej komory. Krew, którą serce pompuje do aorty, tylko częściowo przepływa dalej, do układu krwionośnego dolnej części ciała. Większa jej część trafia do naczyń, które odchodzą od aorty przed zwężeniem, a zatem do głowy i kończyn górnych. Z biegiem czasu te lepiej ukrwione części ciała rozwijają się prawidłowo, ale ze względu na nadciśnienie ściany naczyń szybciej ulegają miażdżycy, co grozi wylewem krwi do mózgu i wystąpieniem zawału. Dolne części są natomiast słabiej ukrwione, a przez to niekiedy gorzej rozwinięte.

W ciągu ostatnich 25 lat kardiologia nieinwazyjna stała się bardzo istotną metodą leczenia pacjentów z wadami wrodzonymi serca, alternatywną w stosunku do leczenia kardiochirurgicznego. W wielu ośrodkach medycznych na całym świecie stentowanie aorty uznawane jest za optymalną metodę leczenia wrodzonej koarktacji aorty.
W Poznaniu zabiegi wykonane zostały 17 marca w Klinice Kardiologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego.