Dane dotyczące badań nad stentem typu Zilver PTX uwalniającym lek potwierdzają jego trwałą, pięcioletnią drożność Pięcioletnie wyniki największego i najdłużej trwającego badania klinicznego stentu uwalniającego lek do leczenia choroby naczyń obwodowych (PAD) potwierdziły długoterminową drożność u pacjentów leczonych stentem typu Zilver PTX.

Wyniki badań zostały zaprezentowane przez doktora Michaela Dake’a z Uniwersytetu Stranford w 2014 roku na międzynarodowej konferencji dotyczącej postępu w leczeniu naczyń (VIVA)

Wyniki z kontrolowanego badania z randomizacją stentu Zilver PTX uwalniającego paklitaksel u osób z chorobami tętnic obwodowych ( postać udowo-podkolanowa) wykazały 5 -letnią pierwotną drożność u 66,4 procent w tętnicy udowej powierzchownej (SFA) dla pacjentów leczonych stentem firmy Cook uwalniającym paklitaksel. Można to porównać do 43,4 procent drożności dla pacjentów z angioplastyką balonową lub tymczasowym stentem metalowym.

Dr Dake poinformował audytorium konferencji VIVA, iż "po pięciu latach Zilver PTX wykazał 48- procentowe zmniejszenie reinterwencji i obniżenie ryzyka restenozy u 41 procent w porównaniu do opieki standardowej ". " 5 -letnie wyniki dla Zilver PTX w porównaniu do stentu metalowego potwierdzają długotrwałą drożność dla stentu uwalniającego paklitaksel. Zilver PTX wykazuje trwałą, pięcioletnią drożność bez opóżnionej restenozy ".

Mark Breedlove, wiceprezes i globalny lider oddziału Medycznej Interwencji Obwodowej klinicznego oddziału firmy Cook stwierdził, iż "zaangażowanie firmy Cook w celu zapewnienia wystarczającej ilości dowodów klinicznych potwierdzających skuteczność urządzeń uwalniających leki w naczyniach obwodowych nie ma sobie równych. Dodał również, iż ‘’dzięki nowym danym wykazującym długotrwałą drożność na poziomie pięciu lat, firma Cook może zapewnić, iż jej stent Zilver PTX zaoferuje pacjentom PAD trwałe rozwiązanie ".

Randomizowane badanie Zilver PTX uwalniającego paklitaksel ze stentów do tętnic w chorobie  tętnic obwodowych (postać udowo-podkolanowa) było wieloośrodkowym, prospektywnym badaniem z 479 pacjentami stworzonym z myślą oceny stentu PTX pod kątem stosowania go w leczeniu chorób tętnic obwodowych (PAD) w tętnicy udowej powierzchownej (SFA).