ponad 500 operacji tętniaka aorty piersiowo-brzusznej za pomocą stentgraftu

Źródło:www.politykazdrowotna.com