Konferencja prasowa dotycząca 500 operacji tętniaka aorty piersiowo-brzusznej

https://bp.wum.edu.pl/node/1104