Performer HT


Izolowana perfuzja kończynowa – nowa metoda walki z czerniakiem.

70% Polaków z jasną karnacją skóry znajduje się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na czerniaka. W ciągu ostatnich 20 lat liczba zachorowań na ten rodzaj nowotworu wzrosła aż o 300%.

Rokowania pierwotnego czerniaka o grubości do 1mm są dobre. W Polsce przeżywalność wynosi prawie 60-70 procent. Jak informuje prof. dr hab. n.med. Piotr Rutkowski istnieje jednak grupa nowotworów, w której wysiew następuje drogą układu chłonnego do tkanki podskórnej, pomiędzy ogniskiem pierwotnym. Niestety nie jest możliwe usunięcie tego rodzaju nowotworów, zarówno sposobem chirurgicznym (wycięcie), jak i poprzez napromieniowanie.

Metodą, która zwiększa szansę na wyleczenie czerniaka jest Izolowana Perfuzja Kończynowa w Hipertermii (HILP – ang. Hyperthermic Isolated Limb Perfusion). Polega ona na wyłączeniu kończyny dotkniętej nowotworem z krążenia systemowego i podaniu cytostatyku o podwyższonej temperaturze. Odbywa się to poprzez dostęp chirurgiczny do odpowiednich wyizolowanych naczyń krwionośnych - podobnie, jak w przypadku krążenia pozaustrojowego.

Wykonując procedurę HILP, kończyna zostaje czasowo odcięta od krążenia systemowego. Następnie, poprzez kaniule (wenflon) do naczyń krwionośnych podawany jest chemioterapeutyk w wysokim stężeniu i w temperaturze do 40-41 °C. Pozwala to zwiększyć skuteczność działania leku nawet o kilkaset razy.

Istnieją dwa wskazania do wykonania zabiegu metodą HILP. Pierwsza to chorzy z przerzutami czerniaka w obrębie kończyny górnej lub dolnej. Druga, której jeszcze nie leczy się w Polsce, to osoby z rozległymi mięsakami tkanek miękkich.

 

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

Polecamy innowacyjne metody leczenia otyłości:

robot

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pokonajotylosc.pl