HAMMERmed – dystrybucja nowoczesnego sprzętu i materiałów medycznych najwyższej jakości.

 

Prytime Medical Devices Inc.

 

Advancing REBOATM Technology

ER-REBOATM PLUS is a minimally-invasive endovascular tool that provides complete aortic occlusion to stop hemorrhage quickly

 

Advancing REBOATM Performance

With more than 10,000 patient uses, Prytime Medical continues advancing REBOA with ER-REBOATM PLUS

Prytime Medical Devices Inc.  - read more 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE