HAMMERmed – dystrybucja nowoczesnego sprzętu i materiałów medycznych najwyższej jakości.

 

Prytime Medical Devices Inc.

 

Advancing REBOATM Technology

ER-REBOATM PLUS is a minimally-invasive endovascular tool that provides complete aortic occlusion to stop hemorrhage quickly

 

Advancing REBOATM Performance

With more than 10,000 patient uses, Prytime Medical continues advancing REBOA with ER-REBOATM PLUS

Prytime Medical Devices Inc.  - read more 

Prytime Medical Devices Inc. | Koarktacja aorty |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

Polecamy innowacyjne metody leczenia otyłości:

robot

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pokonajotylosc.pl