Jest nam niezmiernie miło poinformować, że napisany przez polskich specjalistów abstrakt, dotyczący systemu szycia OverStitch ukazał się w prestiżowym czasopiśmie Journal of Clinical Medicine.

Celem pracy wspomnianej w wyżej wymienionym abstrakcie, była ocena nowej, hybrydowej techniki resekcji GIST typu III, jako metody endoskopowej resekcji całego przewodu pokarmowego.

Do zabiegu zakwalifikowano 4 pacjentów, 3 mężczyzna oraz 1 kobietę. Średnia wieku pacjentów wynosiła 68 lat. Endoskopowa pełnowymiarowa resekcja żołądka składała się z endoskopowej resekcji połączonej z szyciem przy pomocy endoskopowego systemu Apollo OverStitch.

Zabiegi zakończyły się pełnym sukcesem. Nie stwierdzono powikłań wewnętrznych i po zabiegowych.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do przeczytania artykułu: GIST OverStitch