BeGraft Aortic

  System stentgraftu aortalnego BeGraft Aortic jest wskazany do:
 • implantacji w natywnym lub nawrotowym zwężeniu cieśni aorty (koarktacja aorty ang. CoA) u młodocianych lub dorosłych pacjentów z następującymi schorzeniami/stanami klinicznymi:
  • Zwężeniem aorty o charakterze znacznego zwężenia anatomicznego, ustalonym na podstawie angiografii lub nieinwazyjnych metod obrazowania, tj. echokardiografii, tomografii rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT);
  • Zwężeniem aorty powodującym zaburzenia hemodynamiczne, a w konsekwencji gradient ciśnienia skurczowego, nadciśnienie układowe lub zmiany czynności lewej komory;
  • Zwężeniem aorty, gdzie angioplastyka balonowa jest nieskuteczna lub przeciwwskazana;
  • Średnicą zwężenia <20% średnicy sąsiedniego naczynia.
  • Zwężeniem, które wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia naczynia lub jego przerwania.
 • przywrócenie i poprawa drożności tętnic biodrowych

BeGraft

Materiały

BeGraft Aortic

Ulotka do pobrania

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
 • ul. Kopcińskiego 69/71
  90-032 Łódź

 • Tel. (42) 639-10-10

 • Fax: (42) 639-10-20

 • e-mail: info@hammer.pl

 • www.hammer.pl

 • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE