Cewnik do pilnej wentylacji przeztchawiczej

Cewnik przeznaczony jest do uzyskiwania dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych, w których nie można zastosować konwencjonalnej intubacji dotchawiczej. Konstrukcja cewnika jest wzmocniona drutem, co zapobiega zapętleniu.

Materiały

COOK Medical - product for the difficult airway

Ulotka do pobrania

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

Polecamy innowacyjne metody leczenia otyłości:

robot

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pokonajotylosc.pl