W dniu16.03.2022r w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu zakończono dwudniowe nagranie szkoleniowego kursu z zaawansowanych technik endoskopii pola żółciowo-trzustkowego przy użyciu Fusion Dual Platform COOK Medical.
Zespół zabiegowej endoskopii gastroenterologicznej pomógł łącznie 16-stu pacjentom z chorobami pola żółciowo-trzustkowego. Pacjenci kierowani z całego kraju trafiają do toruńskiego ośrodka po wielu nieudanych próbach leczenia endoskopowego w innych szpitalach.
Zdaniem Profesora Mateusza Jagielskiego obecnie istnieje potrzeba ujednoliconych szkoleń z zakresu ECPW przy użyciu podwójnej platformy, której przewaga nad klasyczną techniką zabiegów endoskopowych w polu żółciowo-trzustkowym jest bezdyskusyjna. Skrócone czasy zabiegów, pewność oraz wysoka skuteczność cewnikowania dróg żółciowych i trzustkowych z dostępu przezbrodawkowego poprzez bezpośredni kontakt z kierunkiem prowadzenia narzędzi przez operatora oraz towarzyszące narzędzia z pełnego akcesorium zabiegowego.
W odpowiedzi na takie potrzeby firma HAMMERmed Medical Polska wyłączny partner produktów COOK Medical i narzędzi Fusion Dual Platform podejmuje się rozpocząć cykl szkoleń w tym kierunku pod ścisłym patronatem i wsparciem tutejszego ośrodka.