ZENITH TX2 W LECZENIU TĘTNIAKA AORTY PIERSIOWEJ

 

G53432_I_002

 

Słowniczek

 

Angiografia/angiogram – metoda badań rentgenowskich z zastosowaniem płynnego barwnika wstrzykiwanego do krwiobiegu, aby uwidocznić przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Tego rodzaju obraz nosi nazwę angiogramu.

Aorta – główna tętnica, doprowadzająca krew z serca do pozostałych części ciała. Badanie USG – metoda tworzenia obrazów części ciała za pomocą fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości.

Kontrast (barwnik) – płynny barwnik wstrzykiwany do krwiobiegu, aby uwidocznić naczynia krwionośne w badaniu rentgenowskim lub tomografii komputerowej.

Koszulka – długa rurka plastykowa, wewnątrz której znajduje się złożony i ściśnięty stentgraft. Koszulkę wprowadza się poprzez naczynie krwionośne do miejsca, gdzie znajduje się tętniak, po czym stent-graft zostaje umieszczony na swoim miejscu.

Krwiak opłucnej – nagromadzenie krwi w jamie opłucnej (przestrzeni pomiędzy płucami a ścianami klatki piersiowej).

MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) – metoda uzyskiwania szczegółowych obrazów wnętrza organizmu. Skaner MRI tworzy obrazy z wykorzystaniem pól magnetycznych i fal radiowych, na zasadzie podobnej do obrazu telewizyjnego.

Naczyniowe – odnoszące się do naczyń doprowadzających krew. Niedokrwienie – brak krwi w danym obszarze ciała, spowodowany przeszkodą mechaniczną lub funkcjonalnym zwężeniem naczynia krwionośnego.

Otwarta operacja naprawcza tętniaka aorty piersiowej – rodzaj operacji chirurgicznej wykonywanej w celu naprawy tętniaka aorty piersiowej. Aby dotrzeć do tętniaka, lekarz rozcina klatkę piersiową i dokonuje naprawy aorty, zakładając rurkę z tkaniny, zwaną protezą naczyniową, w miejsce odcinka zawierającego tętniak.Proteza naczyniowa zostaje wszyta na miejsce i pełni rolę zastępczego naczynia krwionośnego.

Pęknięcie – gdy naczynie krwionośne pęka, powodując poważne krwawienie wewnętrzne. Płyn w opłucnej – nadmiar płynu gromadzący się w jamie opłucnej (przestrzeni pomiędzy płucami a ścianami klatki piersiowej).

Przeciek wewnętrzny – przepływ krwi do tętniaka aorty piersiowej po umieszczeniu stentgraftu.

Stentgraft– rurka z metalu i tkaniny umieszczana wewnątrz chorego naczynia bez potrzeby wykonywania otwartej operacji. Stent-graft tworzy nową ścieżkę przepływu krwi, wyściełając chore naczynie dodatkową warstwą. Stent-graft wewnątrznaczyniowy

Zenith TX2 TAA – urządzenie umieszczane wewnątrz aorty w celu odizolowania tętniaka. Stent- graft jest wykonany z materiału poliestrowego. Materiał stent-graftu zostaje przyszyty za pomocą nici chirurgicznej do szkieletu stentów ze stali nierdzewnej. Stent-graft składa się z jednej lub dwóch części, umieszczanych w ciele pacjenta poprzez długie rurki zwane koszulkami.

Stenty – metalowe części stentgraftu odstające na zewnątrz, w kierunku ścian naczynia, które tworzą sztywny szkielet stentgraftu.

Tętniak – wybrzuszenie lub rozdęcie (powiększenie i utrata grubości) osłabionego obszaru naczynia krwionośnego.

Tętniak aorty piersiowej – tętniak w odcinku aorty przebiegającym przez klatkę piersiową. Tętnice biodrowe – dwa duże naczynia krwionośne łączące dolny koniec aorty z tętnicami udowymi w każdej z nóg.

Tętnice udowe – dwa naczynia krwionośne przebiegające wzdłuż każdej z nóg, które doprowadzają krew do ud i dolnych partii ciała. Lekarze używają tętnic udowych jako kanału w celu dotarcia do tętnic położonych w klatce piersiowej i jamie brzusznej.

Tomografia komputerowa (TK) – seria skomputeryzowanych zdjęć rentgenowskich, tworzących obraz narządów, naczyń krwionośnych i tętniaka. Obrazy wyglądają na ekranie telewizyjnym jak plasterki przekroju ciała.

Układowe – dotyczące lub wpływające na cały organizm. Wewnątrznaczyniowy – wewnątrz naczynia krwionośnego.

Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty piersiowej – umieszczenie stentgraftu w celu zamknięcia tętniaka, czyli stworzenia dodatkowej warstwy w naczyniu. Zamiast otwarcia klatki piersiowej, lekarz wykonuje niewielkie nacięcie w pobliżu biodra (w okolicy zachyłka pomiędzy brzuchem a udem), aby dotrzeć do tętnicy udowej (naczynia krwionośnego). Poprzez to niewielkie nacięcie i przez tętnicę udową, wprowadza się stentgraft (rurkę z metalu i tkaniny), aby następnie delikatnie skierować go w stronę tętniaka aorty piersiowej i umieścić wewnątrz tętniaka.Stentgraft tworzy nową ścieżkę dla przepływu krwi.

Wrzód – zmiana chorobowa przechodząca przez wewnętrzną wyściółkę aorty.

 

Przewodnik pacjenta - Zenith TX2

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE