Kapituła konkursu Innowacje dla Zdrowia przeprowadzonego przez Grupę Roboczą na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia przyznała tytuł laureata konkursu firmie Hammermed za piersiowo-brzuszny stentgraft wewnątrznaczyniowy Zenith t-Branch.
Doceniono innowacyjność produktu, która ma pozytywny wpływ na efekty leczenia pacjentów oraz kondycję zdrowotną społeczeństwa.
Dyplom oraz pamiątkowa statuetka zostały wręczone firmie Hammermed podczas konferencji Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia pt. „Rozwój badań mózgu. Nadzieja na lepsze zdrowie”
w Warszawie w dn.29.06.2015 r.