W poniedziałek i we wtorek w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się pierwsze w Polsce implantacje stent-graftu z rękawakami (ang. branched stent-graft) do łuku aorty u pacjentek z rozpoznaniem tętniaka w tym odcinku aorty. Warto przypomnieć, że podobny - również pionierski zabieg odbył się w tej samej Klinice w lipcu br – wówczas implantowany stent-graft miał otworki do łuku aorty (ang. fenestrated stent-graft).
Przełomową operację przeprowadził doc. Tomasz Jakimowicz z udziałem prof. Sławomira Nazarewskiego, dr. Roberta Tworusa, dr Katarzyny Grygiel, pod merytorycznym nadzorem prof. Tilo Kölbela z Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin Universitäres Herzzentrum Hamburg (Niemcy) z udziałem anestezjologa dr Anny Kosińskiej.

Pierwszą pacjentką była 80-letnia chora z powiększającym się tętniakiem łuku aorty i aorty zstępującej o średnicy 80mm, po implantacji stent-graftu do aorty zstępującej w 2010 roku oraz aorty wstępującej w 2006 roku.
Drugą pacjentką była 85-letnia chora z tętniakiem rzekomym łuku aorty spowodowanym pęknięciem blaszki miażdżycowej w łuku aorty. W obu przypadkach stent-grafty zostały uszyte na miarę, specjalnie dla obu chorych.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem Rektora prof. Mirosława Wielgosia, Kierownik Kliniki – prof. Sławomir Nazarewski poinformował o sukcesie swojego zespołu, podkreślając że jest to pierwsza tego typu implantacja w Polsce i 10 na świecie. Docent Jakimowicz dodał, że Ośrodek przy Banacha jest jedynym szpitalem w Polsce, który ma dostęp do tego typu technologii. W Klinice prof. Nazarewskiego przeprowadza się obecnie najwięcej operacji tętniaków okołonerkowych i piersiowo-brzusznych w Polsce.

DSC00331

DSC00298