Rak płuc (Lung cancer - LC) pozostaje najczęstszą przyczyną śmiertelności z powodu nowotworów na całym świecie. 

Ważne jest, aby od pacjentów chorujących na ten rodzaj nowotworu, uzyskać próbki cytologiczne lub histologiczne, odpowiednie do badań immunohistochemicznych (IHC) i szerszych badań molekularnych (MT). Połączenie pozytronowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową i minimalnie inwazyjnymi procedurami, w tym ultrasonograficzną aspiracją igłową przezskórną (EBUS -TBNA) i endoskopową aspiracją igłową (EUS -b-FNA) z pojedynczym zakresem EBUS, jest standardową procedurą w stadium LC.2

 Najnowsze wytyczne dotyczące technicznych aspektów EBUS -TBNA zalecają stosowanie igły cytologicznej o średnicy 22 lub 21. 

Celem pracy polskich specjalistów była ocena skuteczności EBUS/EUS -b-NA przy użyciu histologicznych igieł o średnicy 25 w szczegółowej diagnostyce chorych z zaawansowanym stadium raka płuc. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz wyników, zachęcamy do zapoznania się z listem badawczym!

PAIM-20-00056_res_final