Firma HAMMERMED została wyłącznym dystrybutorem produktów Firmy Prytime Medical Devices Inc. z USA i powiększyła ofertę handlową o: Cewnik ER‑REBOA TM PLUS – cewnik do resuscytacyjnej endowaskularnej balonowej okluzji aorty.

Produkt, ten zwiększa szanse na przeżycie m.in. na polu walki, w medycynie ratunkowej czy przy urazach komunikacyjnych. Zabezpiecza pierwsze minuty/godzinę na przygotowanie zespołu lekarskiego do podjęcia dalszych działań.

Cewnik ER‑REBOA TM PLUS poprawia komfort pracy lekarzy podczas ratowania ludzkiego życia. Jest pomocny wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie zatamowanie krwawienia. Umożliwia stabilizację chorych we wstrząsie krwotocznym w krwawieniu poniżej przepony. Skutkuje to poprawą perfuzji mięśnia sercowego i mózgu oraz powstrzymaniem masywnej utraty krwi.  

ER‑REBOA TM PLUS wraz z inwazyjnymi zabiegami wewnątrznaczyniowymi i chirurgicznymi, wprowadzane do nowoczesnej praktyki lekarskiej, dają szansę wyleczenia pacjentów po rozległych urazach.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Koordynator Sprzedaży – Karolina Krajewska (tel. 669-882-238)
  • Area Sales Manager - Marta Stec (tel. 605-899-899)