23 listopada 2013 w Hotelu Gromada zostały wręczone nagrody Pereł Medycyny.
Firma Hammermed - została wyróżniona dwoma statuetkami - Złotą Perłą w kategorii – „Dystrybutor artykułów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych” , a także Brązową Perłą Medycyny w kategorii „Innowacyjność i nowoczesne technologie w medycynie”- za produkt Piersiowo-brzuszny stentgraft wewnątrznaczyniowy Zenith T-Branch.

Tegoroczna gala była już VII edycją konkursu, w ramach którego nagradzane są efektywnie zarządzane, oferujące produkty wysokiej jakości i gwarantujące dogodne warunki personalne zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym.Laureatami konkursu są placówki i firmy branżowe, które poprzez reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz właściwe metody zarządzania procesami i ponoszonymi kosztami zapewniają sprawność na wysokim poziomie pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta i klienta.