Arndt Endobronchial Blocker Set

Dooskrzelowy bloker Arndt

 Używany do poprowadnikowej dooskrzelowej blokady lewego lub prawego płuca do procedur wymagających jednopłucnej wentylacji.

• Zestaw składa się z dooskrzelowego cewnika blokującego, wieloportowego łącznika Arndt oraz łącznika CPAP.

• Bloker umieszczany jest współosiowo poprzez konwencjonalną rurkę dotchawiczą przy użyciu bronchoskopu pediatrycznego.

• Bloker Arndt wymaga użycia jednoświatłowej rurki dotchawiczej uniemożliwiającej przypadkową utratę powietrza, co często zdarza się podczas ekstubacji i reintubacji rurek dwuświatłowych.

• 9 Fr pętla prowadząca blokera jest wymienna po usunięciu.

• Wieloportowy łącznik Arndt umożliwia jednoczesną bronchoskopię, wentylację i umieszczenie blokera.

• Zawarty w zestawie łącznik do odsysania ułatwia deflację płuc.

Cook Medical

Materiały

Dooskrzelowy bloker Arndt

Ulotka do pobrania

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE