Bufor do przechowywania nasienia w niskiej temperaturze

Można zamrozić nasienie za pomocą buforu (K-SISC).

Podłoże to stworzono aby zamrozić nasienie po uprzednim przemyciu go.

Można go również używać do zamrażania nasienia po jego inwazyjnym pobraniu.

Kolejnym etapem jest zapłodnienie. Ma ono miejsce na podłożu do zapłodnień (K-SIFM). Przez wiele ostatnich lat standardem była 16 lub 18-godzinna inkubacja. Ostatnie badania sugerują jednak, że jest to czas zbyt długi, ponieważ synteza reaktywnego tlenu przez ginące nasienie może wywierać negatywne działanie na rozwój zarodka. Czas zapłodnienia w granicach od 1 do 4 godzin okazał się nie mieć ujemnego wpływu na wskaźniki zapłodnienia.

Cook Medical

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE