Cewnik ER-REBOA TM PLUS – cewnik do resuscytacyjnej endowaskularnej balonowej okluzji aorty

REBOA | Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta

  Korzyści jakie niesie za sobą balon REBOA:
 • Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego w celu ukierunkowania interwencji i działań resuscytacyjnych
 • Ułatwia przeprowadzenie procedur wewnątrznaczyniowych innych niż REBOA
 • Stabilizacja chorych we wstrząsie krwotocznym w przebiegu krwawienia poniżej przepony
 • Poprawa perfuzji mięśnia sercowego i mózgu oraz powstrzymanie masywnej utraty krwi
  Najważniejsze cechy:
 • Może być stosowany bez konieczności obrazowania – Łatwy i szybki dostęp w nagłych sytuacjach (np. na polu walki lub w medycynie ratunkowej, przy urazach komunikacyjnych)
 • Kompatybilny z koszulką 7 Fr - zmniejsza potrzebę zabiegów chirurgicznych w porównaniu do większych rozmiarów koszulek
 • Konstrukcja bez prowadnika - łatwość użycia; ułatwia szybkie i pewne wprowadzenie dzięki wykonaniu cewnika techniką hypotube
 • Nieurazowa końcówka P-tipTM - pomaga ograniczyć migrację cewnika i ułatwia pozycjonowanie
 • Koszulka rozrywalna (peel away) - aby skrócić czas przygotowania i wprowadzenia cewnika
 • Znaczniki dwustronne - oznaczenia długości znajdują się po obu stronach cewnika wskazując głębokość umiejscowienia balonu
 • Zawieszka – umożliwia zapisanie ważnych informacji o przebiegu zabiegu
 • Kompatybilny z prowadnikami - możliwość wprowadzenia prowadnika o średnicy do 0,025" w celu ułatwienia kolejnych procedur naczyniowych
 • Resuscytacyjna okluzja aorty to zabieg znacznie mniej inwazyjny niż torakotomia ratunkowa (RT)

Materiały

Cewnik ER-REBOA TM PLUS

Ulotka do pobrania

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
 • ul. Kopcińskiego 69/71
  90-032 Łódź

 • Tel. (42) 639-10-10

 • Fax: (42) 639-10-20

 • e-mail: info@hammer.pl

 • www.hammer.pl

 • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE