Cohen Endobronchial Blocker Spherical Balloon

Dooskrzelowy bloker Cohen

 Używany do poprowadnikowej dooskrzelowej blokady lewego lub prawego płuca do procedur wymagających jednopłucnej wentylacji.

• Ręcznie dokręcane urządzenie z silikonowym uchwytem na shafcie wprowadzającym o wysokiej trakcji do precyzyjnego umieszczenia do żądanych dróg oddechowych.

• Niepowtarzalna odginana końcówka daje szeroki zakres dostosowania do precyzyjnego prowadzenia blokera pod kontrolą bronchoskopową.

• Strzałka wskazująca na pokrętle pokazuje w jakim kierunku odgięta jest końcówka, zapewniając bezpieczny dostęp do żądanego płuca.

• Znaczniki na zestawie wprowadzającym pokazują jak daleko bloker Cohen został wprowadzony.

• Mała średnica zewnętrzna zachowuje maksymalną objętość powietrza dla poprawy wentylacji pacjenta podczas procedur na klatce piersiowej.

• Zestaw składa się z dooskrzelowego cewnika blokującego, wieloportowego łącznika Arndt oraz łącznika CPAP.

Cook Medical
Materiały

Dooskrzelowy bloker Cohen

Ulotka do pobrania

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE