Cook® Precision Micro-Injection Pipette

Przeprowadzenie ICSI oraz PGD wymaga precyzyjnych przyrządów.

Firma Cook wytwarza gamę pipet trzymających oocyt (K-HPIP) i do mikroiniekcji (K-MPIP).

Zostały one przetestowane na embrionach myszy i wyjałowione za pomocą ETOH.

Pipety do iniekcji wytwarzane są w 2 głównych grupach: serii 10 i serii 33.

Obie te serie są produkowane z końcówką wygiętą pod kątem 30 i 35 stopni.

W serii 10 dostępne są również pipety z końcówką wygiętą pod kątem 20 stopni. Średnice wewnętrzne pipet różnią się w zależności od serii: wewnętrzna średnica w serii 10 wynosi 5μm a w serii 33 wynosi 5.4μm. Średnica zewnętrzna jest w obu seriach taka sama i wynosi 7μm.

Pipety z serii 33 posiadają równoległe ścianki, aby ułatwić ruch nasienia oraz sztywną końcówkę ze szpikulcem.

Cook Medical

Materiały

Cook® Precision Micro-Injection Pipette

Katalog do pobrania

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE