Melker Emergency Cricothyrotomy Catheter Sets

Zestawy Melker do konikotomii

Używane do uzyskania dostępu do dróg oddechowych w trybie nagłym, w przypadkach kiedy niemożliwe jest przeprowadzenie konwencjonalnej intubacji wewnątrztchawicznej.

 Dostęp do dróg oddechowych uzyskuje się standardową techniką Seldingera poprzez więzadło pierścienno-tarczowe.

• Późniejsze rozszerzenie powstałego przewodu i miejsce wejścia do tchawicy pozwala na natychmiastowe udrożnienie dróg oddechowych.

• Cewnik jest cieniodajny i posiada standardową złączkę 15 mm.

• Rozszerzadła są wcześniej umieszczane wewnątrz cewników.

Cook Medical
Materiały

Trudne drogi oddechowe

Kata

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE