Podłoże dla blastocysty

Dla laboratoriów, które chcą przedłużyć hodowlę zarodka do stadium blastocysty w celu jej zamrożenia lub transferu zaleca się podłoża dla blastocyty (K-SIBM).

Jest to złożone podłoże, które zawiera endo- i egzogenne aminokwasy oraz glukozę.

Jest zrównoważone metabolicznie, aby maksymalnie zwiększyć wskaźniki rozwoju blastocysty.

Dostępne są, tak jak dla stadium bruzdkowania, specyficzne zestawy do zamrażania i rozmrażania.

System zamrażania (K-SIBF-5000), w 3-stopniowej procedurze, wykorzystuje glicerol i sacharozę jako substancje krioprotekcyjne.

System rozmrażający (K-SIBT-5000) został skomponowany tak, aby w 4-etapowym procesie bezpiecznie rozmrozić blastocysty.

Cook Medical

Podłoże dla blastocysty. Złożone podłoże zawierające glukozę,oraz endo- i egzogenne aminokwasy, aby stymulować rozwój blastocysty.

Numer katalogowy
Pojemność

K-SIBM-20
20 ml

K-SIBM-50
50 ml

Zestaw zmrażający blastocystę.Trzy etapowy zestaw do zmrażania blastocyst w 5 i 6 dniu. Opiera się na buforze zmrażającym HEPES, sacharozie i glicerolu.

Numer katalogowy
Pojemność

K-SIBF-5000
3x20 ml

Zestaw rozmrażający blastocystę. 4-etapowy zestaw do zmrażania blastocyst.

Numer katalogowy
Pojemność

K-SIBT-5000
4x20 ml

NAJNOWSZE PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami i metodami leczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
  • ul. Kopcińskiego 69/71
    90-032 Łódź

  • Tel. (42) 639-10-10

  • Fax: (42) 639-10-20

  • e-mail: info@hammer.pl

  • www.hammer.pl

  • NIP: 728 280 08 37

NOWOCZESNE TERAPIE
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Strona www.hammer.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie do takich osób.

Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

TAK (jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami)

/ NIE