Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy jest Organizatorem V Konferencji Naukowej „Rak Odbytnicy”.
Konferencja Naukowa, w całości poświęcona diagnozowaniu i leczeniu chorych z rakiem odbytnicy, odbędzie się w Centrum PARIS przy ul. Romanowskiej 2 w Bydgoszczy, w dn. 6-7 listopada 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy HAMMERmed.