W czerwcu 2018 roku w czasie konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w Warszawie razem z firma Bentley zorganizowaliśmy warsztaty nt „Leczenia okluzji aortalno –biodrowej techniką CERAB”. Warsztaty poprowadzone przez prof. Piotra Kasprzaka (Regenesburg, Niemcy) i dra Wojciecha Lichotę (Grudziądz) cieszyły się wysoką frekwencją uczestników.
We wtorek 4 czerwca w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu odbyła się druga część warsztatów – praktyczna. Warsztaty poprowadził dr Wojciech Lichota – ordynator Oddziału Chirurgii Naczyń.
Spotkanie rozpoczęło się teoretycznym wprowadzeniem oraz omówieniem pacjentów przygotowanych do zabiegu. Następnie Dr Lichota wraz z zespołem przeprowadził dwa zabiegi, pierwszy zabieg ze zwężeniami w bifurkacji i tętnicach biodrowych, a drugi z niedrożną aortą i tętnicami biodrowymi. Oba zabiegi zakończyły się pomyślnie, a pacjenci czują się dobrze.
Warsztaty CERAB będą odbywały się w Szpitalu w Grudziądzu cyklicznie. Jeśli ktoś jest zainteresowany udziałem prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem. Zachęcamy do udziału.
04.09.18

04.09.18_

04.09.18__

04.09.18___

04.09.18____

04.09.18_____