W dniach 28-29 kwietnia Szczecin odwiedził wybitny specjalista z Marsylii Prof. Marc Giovannini. W tych właśnie dniach w Operze na Zamku w Szczecinie odbyła się V edycja Sympozjum i Warsztatów Endosonograficzno- Endoskopowych „EUS & Endo live”.
W pierwszym dniu spotkania miały miejsce pokazy badań endosonograficznych i endoskopowych, które transmitowane były z sal bloku operacyjnego Szpitala MSW w Szczecinie do sali obrad.
W dniu kolejnym światowej sławy Profesor Marc Giovannini wygłosił wykład na temat terapeutycznych możliwości endosonografii.
Mamy nadzieję, że Uczestnicy Sympozjum oraz Warsztatów zdobyli nieocenione pokłady wiedzy oraz nowe umiejętności, które przyczynią się znacznie do poprawy efektywności leczenia Pacjentów.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy!!!